فهرست
 

عضویت در خبرنامه
با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار انجمن مطلع شوید
عضو?ت
 
بیانیه های انجمن

 

حمایت شوندگان

 

چاپ شماره 55 ماهنامه- خرداد 99

 

 
           داوري مقالات ماهنامه

 نتيجه داوري مقالات ارسال شده به ماهنامه پاییز 1396
 

 كد مقاله

نتيجه داوري مقالات پاییز 1396

كد مقاله

نتيجه داوري مقالات پاییز 1396

1823 پذیرش 1845 پذیرش
1824 رد 1846 مرحله داوری
1825 پذیرش 1847  مرحله داوری
1826 پذیرش 1848 مرحله داوری
1827 پذیرش 1849
مرحله داوری
1828 رد 1850 مرحله داوری
 1829 پذیرش    
 1830 پذیرش    
 1831 رد    
1832
پذیرش    
 1833 پذیرش    
1834 پذیرش    
 1835 رد    
 1836 پذیرش    
 1837 پذیرش    
 1838 پذیرش    
 1839 رد    
 1840 پذیرش    
 1841 پذیرش    
 1842 پذیرش    
 1843 رد    
 1844 مرحله داوری    

 

جهت مشاهده نتايج داوري مقالات ارسال شده به ماهنامه تابستان1396 اينجاكليك نماييد

جهت مشاهده نتايج داوري مقالات ارسال شده به ماهنامه بهار 1396 اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده نتايج داوري مقالات ارسال شده به ماهنامه زمستان 1395 اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده نتايج داوري مقالات ارسال شده به ماهنامه پاییز 1395 اينجا كليك نماييد 

جهت مشاهده نتايج داوري مقالات ارسال شده به ماهنامه تابستان 1395 اينجا كليك نماييد

  جهت مشاهده نتايج داوري مقالات ارسال شده به ماهنامه بهار 1395 اينجا كليك نماييد

  جهت مشاهده نتايج داوري مقالات ارسال شده به ماهنامه زمستان 1394 اينجا كليك نماييد

   جهت مشاهده نتايج داوري مقالات ارسال شده به ماهنامه پاییز  1394اينجا كليك نماييد

  جهت مشاهده نتايج داوري مقالات ارسال شده به ماهنامه شهریور ماه1394 اينجا كليك نماييد

  جهت مشاهده نتايج داوري مقالات ارسال شده به ماهنامه مردادماه 1394اينجا كليك نماييد

 

همایش ها و کارگاه ها
 


 

مطالب مهم
همكاري انجمن جهت انعقاد قرارداد با ادارات و ...
متن كامل مقالات ماهنامه در سايت قرار گرفت

شماره 55 ماهنامه پژوهش هاي مديريت وحسابداري چاپ شد


 
جستجو در سایت
 
جستجو
 
 
 
کلیه حقوق این سایت به انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان تعلق دارد